Opleidings-
voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Opleidingen van Healing2BU:

 

Algemene Voorwaarden Opleidingen. 

 1. Cursist is zelf geheel en zelfstandig verantwoordelijk voor zijn/haar handelen,
  zowel tijdens de opleidingen als daarbuiten.
 2. Cursist is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar (emotionele) proces.
 3. Praktijk Spiritualiteit & Ontwikkeling Cari Elias is niet verantwoordelijk voor het handelen en de gevoelens van de cursist.
 4. Als de cursist plotseling verhinderd is om de opleiding te volgen laat hij/zij dit zo snel mogelijk weten.

Vertrouwelijkheid: 

 1. De cursist dient alles wat in de lessen wordt ingebracht door medestudenten en docent, zowel vragen als voorbeelden, als vertrouwelijke informatie te beschouwen en niet naar buiten te brengen. Alleen op deze manier kan een open uitwisseling gegarandeerd worden waarbij de privacy van mede deelnemers en docent volledig wordt gerespecteerd.
 2. Met schriftelijke en mondelinge informatie die het opleidingsinstituut en de docent ontvangt wordt conform de wettelijke eisen vertrouwelijk en professioneel omgegaan.

Copyright en eigendomsrecht:

 1. Noch de lesstof, noch het lesboek mag worden gekopieerd of gegeven worden aan derden.
 2. Copyright en eigendomsrecht van het gebruikte lesmateriaal ligt bij THinK, waarvan Vianna Stibal de oprichtster is.

https://www.thetahealing.com/about-thetahealing.html   

Opleidingen algemeen

1. In de prijs van de opleiding zit het schriftelijke lesmateriaal, de koffie, de thee en de versnaperingen over de gehele dag inbegrepen.
2. De opleidingen welke gegeven worden door Patricia van der Horst zijn vrijgesteld van BTW door de CRKBO.
3. De lesdag begint om 09.30 uur of anders in overleg met de cursisten en eindigt om ± 17.00 uur afhankelijk van de begintijd, met een tijdsduur van minimaal 6 uur per dag. Gelieve op tijd aanwezig te zijn. Een kwartier voor aanvang is de lesruimte geopend.
4. Zorg voor prettig zittende kleding en neem warme sokken of pantoffels mee indien gewenst.
5. De opleiding gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen! Zijn er niet genoeg aanmeldingen dan heeft Praktijk Healing2BU – Patricia van der Horst het recht om de cursus / opleiding te verschuiven naar een later tijdstip. U krijgt dan uw aanbetaling terug.

Betaling – en annuleringsregels t.a.v. de opleidingen:

 1. Na aanmelding is er een bedenktijd van 14 dagen, beginnende op de dag van aanmelding.
 2. Let op! Alleen aanmelden dient via de desbetreffende link van de opleiding te gebeuren. Via deze link wordt de cursist doorgestuurd naar de website van THinK.

https://www.thetahealing.com/thetahealing-seminars/seminar

3. De aanbetaling dient voldaan te zijn om definitief deel te kunnen nemen aan de opleiding!

4. Als 1 week voor aanvang van de opleiding de aanbetaling nog niet voldaan is, vervalt automatisch de aanmelding.

5. De aanbetaling is niet restitueerbaar.

6. Alleen op binnenkomst van de (aan)betaling is de plaats gereserveerd.

7. Graag bij de overschrijving vermelden: Naam, naam opleiding en datum.

8. Het resterend bedrag dient uiterlijk daags voor aanvang van de opleiding te worden voldaan op rekening: NL11 KNAB 0605 5724 53 t.n.v. Healing2BU.

 1. Voor betalingen vanuit het buitenland: IBAN: NL11KNAB 0605 5724 53, BIC: KNABNL2H. 
 1. Door digitale aanmelding via de website en na ontvangst van de aanbetaling is de inschrijving definitief. U kunt ten allen tijde via uw persoonlijke account op Thetehealing.com inloggen.
 2. Bij annulering vanuit de cursist is de volgende regel van toepassing: Tot 4 dagen voor aanvang van de opleiding wordt 20% van het resterende bedrag, geretourneerd binnen drie weken.

Overmachtsbepaling en te weinig deelnemers:

 1. Bij annulering vanuit Healing2BU Patricia van der Horst, wordt het volledige bedrag geretourneerd. Dit bedrag zal terugbetaald worden binnen 15 werkdagen na het schriftelijk kenbaar maken van de annulering. Annulering vanuit Healing2BU – Patricia van der Horst zal in ieder geval plaats vinden als er te weinig deelnemers zijn aan het opleiding (hiervan krijgen de deelnemers 4 dagen van tevoren bericht), bij ziekte van de docent en andere, buiten de macht van Healing2BU Patricia van der Horst, liggende redenen.
 2. In situaties van evidente overmacht behouden wij ons recht om datum en locatie van opleiding te veranderen.
Eerst even in gesprek ?

Ontdekken wat jouw volgende stap
in jouw persoonlijke ontwikkeling is?

Chat openen
Hallo 👋
Waar kan ik je mee helpen?