Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden van Healing2BU:

Cliënten dienen, bij twijfel, eerst een bezoek aan een reguliere arts te brengen.

Als je onder doktersbehandeling bent, geef dit dan voorafgaande aan de behandeling aan.

Behandeling bij een bepaalde ziekte kan eventueel wel, maar dan alleen met toestemming van de behandelend arts en/of specialist.

Medicijngebruik dien je vooraf te melden.

Al je persoonlijke en medische gegevens worden zonder schriftelijke toestemming nooit aan derden verstrekt en/of openbaar gemaakt.

Healing2BU is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel, in welk opzicht dan ook, aan het lichaam, naar aanleiding van een door mij uitgevoerde behandeling.

Healing2BU is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.

Betaling dient gelijk na de behandeling, via bank of pin plaats te vinden. Gezien de behandelingen (gedeeltelijk) vergoed worden door bepaalde zorgverzekeraars hebben particulieren de mogelijkheid om via factuur te betalen. 

De betalingstermijn is direct na ontvangst van de factuur en u ontvangt hiervoor in de e-mail bij uw factuur een i-Deal link.

Bij verstrijken van deze termijn zal er een herinnering van de factuur worden verstuurd. Mocht betaling nadien nog uitblijven dan is Healing2BU genoodzaakt de vordering uit handen te geven aan een incassobureau.

Voor trajecten wordt een factuur verstuurd en deze dient direct na ontvangst in 1 of in 2 termijnen voldaan te worden.

De sessies van het afgenomen traject is maximaal 6 maanden geldig, tenzij expliciet anders te zijn overeengekomen. Na deze termijn is restitutie van resterende openstaande sessies niet meer mogelijk en komen deze te vervallen.

Een traject kan tussentijds niet beëindigd worden en dient tot en met het einde van de afgesproken looptijd afgemaakt te worden.

Voor overige producten die aangeschaft worden wordt een factuur verstuurd en deze dient direct na ontvangst in 1 of in 2 termijnen voldaan te worden. 

Bij ontevredenheid over de aankoop van een online product dient de koper dit direct te melden en kan alleen het aankoopbedrag geretourneerd worden binnen 1 week na het verschijnen van de 1e les. Indien men toegang heeft tot de 2e les dan vervalt dit recht. 

Voor trajecten wordt een factuur verstuurd en deze dient direct na ontvangst in 1 of in 2 termijnen voldaan te worden.

Voor betalingen via een SEPA incasso zal door middel van automatische incasso de betaling geïncasseerd worden. Dit kan in Europese landen.

Bij annulering of verzetten van een sessie binnen 24 uur voor aanvang, is Healing2BU genoodzaakt 50% van de kosten voor de behandeling van 1 uur in rekening te brengen.

In geval van overmacht houdt Healing2BU zich ten alle tijden het recht voorbehouden om de afgesproken behandeling te annuleren en op te schorten naar een ander tijdstip.

Eerst even in gesprek over de opleidingen?

Voor jouw volgende stap in Persoonlijk Leiderschap

Chat openen
Hallo 👋
Waar kan ik je mee helpen?