Klachtenregeling

 

Klachtenregeling:

Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/

Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/

In het contact met mijn cliënten gelden de bepalingen, beroepscode, klacht-/ en tuchtregeling van de CAT en GAT.

Klachtenregeling Thetahealing Opleidingen:

KLACHTENPROCEDURE OPLEIDINGEN THETAHEALNG

Begrippen

De instelling:
Praktijk Healing2BU, gevestigd aan de Veghelseweg 43, 5491 AG  te Sint-Oedenrode.

De medewerker:
Een persoon die, na toestemming, namens Praktijk Healing2BU, optreedt in de meest ruime zin van het woord.

Klant:
Elke afnemer van een dienst van Praktijk Healing2BU, zoals een cursist of cliënt.

Onafhankelijke derde:
Indien nodig zal er via een onafhankelijke derde een bindend advies gegeven worden. Praktijk Healing2BU heeft gekozen als onafhankelijke derde: Claassen Advocaten Vondellaan 12 te Eindhoven.

Klacht:
Een mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen van een klant over de wijze waarop hij of zij is behandeld door de instelling. Het ongenoegen kan betrekking hebben op elk handelen of nalaten of het nemen van een besluit dat gevolgen heeft voor de klant.

Indienen van de klacht:
Een klacht kan alleen worden ingediend door de desbetreffende klant en U krijgt altijd binnen 1 week een ontvangstbevestiging hiervan.

Geheimhouding:
Iedere medewerker, de onafhankelijke derde en de klant is tot geheimhouding verplicht voor wat betreft gegevens met een vertrouwelijk karakter.

De procedure in het kort

Wat kunt u doen met uw klacht?

Onze klachtenprocedure bestaat uit de volgende stappen:

U legt uw klacht mondeling of schriftelijk neer bij de veroorzaker van de klacht. Deze is verplicht uw klacht te melden bij de instelling.
Komt u er samen met de veroorzaker van de klacht niet uit, dan volgt stap 2.
Er vindt een bemiddelingsgesprek plaats tussen uzelf, de veroorzaker van de klacht en één van de directieleden van de instelling.
Komt u er met de veroorzaker van de klacht en het andere directielid niet uit, dan kunt u uw klacht neerleggen bij de onafhankelijke derde. De onafhankelijke derde geeft een bindend advies voor beide partijen. De kosten van deze onafhankelijke derde zijn voor rekening van de instelling.
Praktijk Healing2BU zal haar uiterste best doen de volledige procedure binnen 4 weken af te ronden.
De meest eenvoudige oplossing

Direct bespreken:
De eenvoudigste en vaak ook de snelste oplossing is wanneer u rechtstreeks spreekt met degene, die naar uw mening uw ongenoegen heeft opgewekt. Zo’n gesprek kan verhelderend werken en mogelijk de oorzaak van uw klacht wegnemen.

Registratie klacht:
Als een klacht wordt ingediend krijgt de klager per omgaande, binnen een week, schriftelijk bevestiging van de ontvangst van de klacht.

Er wordt te allen tijde verslag gelegd over de inhoud, de afwikkeling en de afronding van de klacht. Dit verslag blijft gedurende 2 jaar bewaard.

Eerst even in gesprek ?

Ontdekken wat jouw volgende stap
in jouw persoonlijke ontwikkeling is?

Chat openen
Hallo 👋
Waar kan ik je mee helpen?